برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 42 شعر در موج کبود خلوص

آغاز گسترده

بر سبزه زار میز لیاقت چند گل زیبا روییده اند - گل کتا ب دانش معطر - گل گوشی تلفن سکوت - گل مداد تراش آفتابی نور - گل لیوان آرامش بلور - به گلستان کوچک محبت خوش آمدی - اندکی تامل کن - تا یک گل چای به لطافت برف برای تو بشکفد - وقتیکه از پیشم رفتی... ادامه شعر

ارتباط

می توانم با آن گل زیبای اخلاص بسی حرف بزنم - با صند لی های تازه ی افراط مزور - با در های بسته بر روی حقیقت - با دستمال کاغذی پاک حواس روییده از خاک سخنگو - و لامپ های مهتابی روشن که فضای تاریک اطاق را در هم می شکند - با پرده های خاضع کر کره که... ادامه شعر

اندوهان پاییز

می نشینم با سکوت لاجوردی در سپیدی مقدس نور - به خواندن کتا ب های شعر زمان - در اسطوره بیکران انسان کار - در این روزهای پاییزی خندان پاک ایران - گل های شعر شاعران جهانی متنوع - هر کدام رنگ و بوئی دارند - در خلوت من با من سخن می گویند - مرا به... ادامه شعر

انگورهای روز

غزال وحشی شب در خانه نمی رقصد - وقتی که با سکوت سبز دقت گوش می سپاری - صدای جیرجیرک بی قرارخزان پرده های گوش را می نوازد - تلویز یون و بازی های کودکانه - بازی هائی که بزرگان به نمایش می گذارند - سه چرخه بر روی قالی – رها شده در ترنم لامپ های مهتابی... ادامه شعر

ای گل های تنهائی

او که از قبیله ی سیاحت و زیبائی بود - با زیانی جذاب به نرمی آب زلال - حرف به حرف روئید - تا دریا را در من برویاند - چشمان دریائی کلماتش - گلسنگ درک را - در سنگ آفتاب چشمان ذهنم نشاند - به سادگی علف حرف به حرف روئید - جمله به جمله جاری شد - ... ادامه شعر

باغ آرزوها

تنها داستان تپش شگرف شنگرفی پنجره ها امید وارم می سازد - به همواره روزشدن و روزشدن و زنده بودن - - - تلالوآبستن دلم در برابرنور آوای باد نوباوه ی پاییزی - آن روز چشم انداز افق انسان غوغا بود - - - لیوان خورشید قرمز قلبم را بر می گردانم - و همه... ادامه شعر

ترانه عاشقانه کودک جهان

نهال رویان پسرم مانند یک دسته گل از چشمان خزانی خواب بیدار شد - صبح فرح بخش در زیبائی او نشست - بیرون آبی منتظر در رنگ سپید سرویس ورق می خورد - او چون کبوتری وحشی خوش نمائی می نواخت - آسمان در هلهله ی زرد افق زرا فشان می شد - خط روشنی از شبنم عبور... ادامه شعر

جهان زیباست

حیف از آن همه درختان طناز - که به هئیت میزها وصندلی های فریب روییدند - حرف ها و صحبت ها هم در آ رایش دفاع از مستضعفین می چرخند - اما ورقه های ابر و باد بازگو کننده حقیقتی تلخند - چونان مدارک دانشگاهی باد آورده - هر کدام به درخشش قلابی در عصر روشنگری... ادامه شعر

حضور مستتر

ورق های ناب آب نگاهم را بر سرزمین کتابی گشودم - سرزمینی به غایت فرزانه - و سیب های شیرینش در عمق ریشه هایم - ترانه های دربدری را آواز می دهند - من او ورق به ورق ستاره ی تابان دیدم - و انگور های رزش را دانه به دانه چشیدم - در هر کلمه اش نوری نجات... ادامه شعر

خاطره

پنج میز تنهائی بنفش آبی - در خطوط روشن آفتاب صبح سبز - بازی سایه ها ی آشنا ئی دیروز دل آرام - آهنگ زرد تلفن ناگهان زمانه عبرت - تنهائی انبوه در تلالو خیس جمع نا شناخته ی آشنا - پرشکوه و ذلت گریز - تنهائی که نفس باد را به قلب پاییز می ریزد - تنهائی... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی