برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 21 تا شعر 30 از مجموع 42 شعر در موج کبود خلوص

زن میانسال

درخت روشن زن میانسا ل - در آینه ی یازده ماه دیگر - وارد تالار بیوفای بازنشستگی می گردد - جان زرد اجاقش - مفهوم معنی دار کوری است - و امشب لبریز خاموش تنهائی ست - برخلاف حقیقت درخشان ماه بدر - فروغ کوتاهی دارد - تا آواز سپید چند جمله آ پارتمان... ادامه شعر

سلامتی

با لیوان آبی لطیف پنجره – - شیر تازه ی صبح را در عصاره ی شهود نوشیدم - دو کبوتر وحشی در لبخند پرواز جهان بودند - خزان تنها با روح شکفته تقویم معرفی می شد - تپه ی بی قرارمشرف به خزان حضور داشت - کمی هم آواز آ ینه آسمان ابری با آفتاب ملایم تنها می... ادامه شعر

سنگ عرفانی جان پاییز

تصویر سنگ پاییزی قبل از ظهر خود را - در پنجره آفتاب و خاک قاب می گیرم - کارگری با چشمان صدیق - حصار می بافد - حصار غربی کوشش آبی جهان را - آجرهای دلگیر تازه- آواز آفرینش حصاری نو - تصویر دریای بکرروز را در آوازی شادمانه قاب می گیرم - آسمان بیکران... ادامه شعر

سنگفرش

از دنیا ی یکرنگی سنگفرش پشت ساختمان خیال بالا می رفتم - آسمان آبی درخت تپه می درخشید - خورشید لبخند زنان ترانه ی نورش را در فضا ی بی ریا می پاشید - نگهبان غرور پوچ جلو مرا گرفت: - عبور عشق از این مسیر ممنوع است - باز ترنم گیرای همان ضرالمثل معروف... ادامه شعر

سهل انگاری

اشک سکوت گوشی خراب بی تفاوت تلفن - در فضای لاشه ی مرده موجودی از جنس سهل انگاری - آقای معظم – به باغچه لفظ خشک و زرد اجباری ریا – بفرمایید - بفرمایید و از باران سیاه تشکیلات تلفنی رایگان استفاده کنید - تنها فضای مسرف دلگیر میز ها و صندلی ها جواب... ادامه شعر

سیاست

روی تمرکزقالی ماشینی شبی زمستانی - بر پشتی عاطفه ی ماه - رویش سبز فیلم سینمائی جمعه شب - در نور آوازخیابان شبکه ی اول تلویزیون - مرا به مهمانی ارغوانی سپید کشاند - تمرکز شیری رنگ حواس - عبور بی وقفه ی نگاه - پیوند مورچه ی صحنه های بکر - انتظار... ادامه شعر

شب مهتاب

در اطاق شب باز می شود - پله های نیمه تاریک - پله های نیمه روشن - در آپارتمان شب باز می شود - بیرون شبی کامل می درخشد - جعبه ی توری زباله در آن طرف خیابان - در انتظارپلا ستیک های پرزباله - سگ های جیرجیرک بی وفقه آواز می خوانند - چشم انداز روشنی... ادامه شعر

عشق دریا

روی امواج خاطرات ماسه های نرم ساحل - اندیشه ی افتادگی می آموزم - موج های کبود تا ساحل دلبر پاییزپیش می روند و بر می گردند - روی ترنم کبود موج های کوتاه زندگی - قایق های کوچک دل بالا و پایین می روند - کنار گستره خاکستری ساحل - در برابر نیزارسکوت... ادامه شعر

قالی پهناور طبیعت

کارگر قالیباف هنرمندی بی ریا ست - که با تارو پود امواج رنگارنگ پشم - نقش های اعجازمی آفریند - شاعر نیزبا کلما ت رنگارنگ حقیقت بی ریای ناب - شعرخلق می کند - با کلمات سنگ و خاک – آسمان و ابر - انسان و آفتاب و ماه – رودخانه و دریا و ....... - آیا... ادامه شعر

لبخند جهان

همه ی لامپ های بهاری آشنائی روشن اند - چشم دل به شمیم روشنائی می بندم - به آموزش روح بخش خلوت تاریکی - - - روز روشن و تاریکی تیره - همه از همت زمین و خورشید است - دوستی دیرینه - باستانی و قدیم - - - اگر نور نبود - این همه جلوه های الوان در... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی