برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 31 تا شعر 40 از مجموع 42 شعر در موج کبود خلوص

مرا بپذیر

ترا کلمه به کلمه - جمله به جمله - سطر به سطر - شعر به شعر - چون رایحه ی روح بخش سحر - برف انبوه بر تپه های کوهستان - چونان دریاچه ی عارف عاشق - قلبی که بر گستره گندمزارمی روید - راهی جنگلی و با شکوه - درختانی که عاشقانه سرود پرندگان را می خوانند... ادامه شعر

منزل نو

قصه ی روح بخش مهر باستانی غروب می کرد - شهرک جدید در انتظار آبان زیبا ساعت شماری می نمود - سرمای خزان جوانه زده بود - آنها همه ی وسا یل و افکار خود را در وانتی ریختند و رفتند - غروب جدائی در نگاه زن غبار تیره خستگی می پراکند - وقتی شب شد – - آنها... ادامه شعر

موج زمان

صدای پای صبح بر خاک و سنگ - کلاغی در همین نزدیکی چند بارپیری دی را آواز می خواند - سکوت – خیابان را به آسمان وصل می کند - چهار نفرسوار سرویس تکرار می شوند - روز در پیچ و خم خیابان های کوچک آغاز می گردد - و به داستان زمستانی جاده می پیوندد - گل... ادامه شعر

نسیمی از جانب یار

ترانه ها قدم می زنند با ریشه های آبی درخت - در موسیقی امیدوارجان ذهن - بر آن می شوم از افتادگی سنگ های سنگ فرش الگو بگیرم - آ ه – من سنگ های بیکاری بر دوش می کشم - دل – صحرائی وسیع طلب می کند - در کوهستان سر سبز تداوم کار و تلاش - خلق چیزی شبیه... ادامه شعر

یک کتاب شعر

یک کتاب شعر بارانی صمیمیت - یک لیوان پر تمرکز بعد از ظهر - یک مداد تراش دانائی خا لص - یک گوشی تلفن آسمان آفتابی - یک فرهنگ جیبی انگلیسی به فارسی رهائی ارغوانی - اینها تنها مایملک من دراین ثا نیه اند - و شعر که تمام عشق است - حتی از تما م این... ادامه شعر

چشم انداز بلند نگاه

ساختمان بلند سکوت با پله های مرمرین خیا ل - درحسرت شفاف فرشتگان پرواز - بزرگراه نگاه دلی رنج دیده در افسانه عشق - چشم اندازهائی در اوج برج آرزوی قانع - به سرعت آفتاب سایه ها پایین می آئی - خود را به بلندای ساختمان محبت به تماشا نشسته ای ؟ - پله... ادامه شعر

چشم انداز خدا

به چشم اندازت هر چه بیشترنزدیک شو - در چشم اندازت با چشما نت قدم بزن - با ذهنت - چشم اندازت را در دستا نت لمس کن - در چشم اندازت هر لحظه بهاری نو تر را تجربه کن - در درون چشم اندازت به لبخند و پایکوبی بنشین - آنجا بلدرچین غم و شادی لانه دارد -... ادامه شعر

کدامین خورشید

وقتیکه آهنگ رویان باد نوباوه ی پاییزی می وزد - در سایه و روشن خوزشید عارف - کرکره های پرده ی دلم به رقص در می آیند - و کلماتی که قلبم بر روی کاغذ نوشته اند مواج می شوند - چونان دریای خروشان دیلمستان - موج های آبی – شعری است که در چشمان میشی تجربه... ادامه شعر

کنکاش شناخت

نه اینکه مسلح به سلاح شیرین تلویزیون - حقیقت بی همتای مطلق باشد - ولی نوری درخشان از او تلا لو داشت - واز چشمانش – - آفتاب در پاییز میان سا ل می درخشید - خود اینها تیغه های برنده ای بود - که قلب حقیقت را روشن می کرد - وقتی در گرما گرم گفتارش تیغ... ادامه شعر

گذر فقر

باد بی نیاز نیمه سرد پاییزی با کرکره های لبخند بازی می کند - رقص مهربان کرکره ها در نورصادق آفتاب زندگی درهم می شکند - و خطوط روشن متناوبی را بر روی میز می آفریند - هر چند گاه یک بار در علف های زرد آرامشی ساکت می شکوفد - لحظاتی می خوابند - و لحظاتی... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی