برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 41 تا شعر 42 از مجموع 42 شعر در موج کبود خلوص

گفتار دوست

درد آ نچنا ن بزرگ بود وعظیم - که در کلمه و جمله به هئیت توصیف نمی نشست - قله سر به فلک کشیده ؟ ! - توفان ؟ ! - زلزله ؟ ! - آ تشفشان ؟ ! - سیل ؟ ! - . - . - هیجکدام برابر معنای درد نمی روییدند . - تنها معبری بود به مرگ - ( دردی است غیر مردن... ادامه شعر

گل کار

آجرصبر بر آجررنج می نهد - تا سرو دیواری صدیق بیافریند - گوئی قلب زرد پاییز بر خا ک سبز می شود - دیوار امنیت زرد جهان - روز ها گل کاربر پنجه های روزش می شکفد - تا هاله ی نجیب خورشید به غروبی خاکستری فرو شود - آنها سه نفرند - سه دوست - سه عصاره... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی