برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

آغاز گسترده

بر سبزه زار میز لیاقت چند گل زیبا روییده اند
گل کتا ب دانش معطر
گل گوشی تلفن سکوت
گل مداد تراش آفتابی نور
گل لیوان آرامش بلور
به گلستان کوچک محبت خوش آمدی
اندکی تامل کن
تا یک گل چای به لطافت برف برای تو بشکفد
وقتیکه از پیشم رفتی
گل سرشار باد را فراموش مکن
که در پنجره ی قرمز دلم می شکفد
اینها همه وزش نسیمی از جانب دوست است
بیا گسترده تر آغاز شویم
گسترده و پیوسته

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی