برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

اندوهان پاییز

می نشینم با سکوت لاجوردی در سپیدی مقدس نور
به خواندن کتا ب های شعر زمان
در اسطوره بیکران انسان کار
در این روزهای پاییزی خندان پاک ایران
گل های شعر شاعران جهانی متنوع
هر کدام رنگ و بوئی دارند
در خلوت من با من سخن می گویند
مرا به کوهستان های جان ها می برند
به دریا ی رمز و راز رهسپارم می سازند
به دشتها و بیا بان ها ی جان کوشا می برند
و روحم را زندگی می بخشند
عسل آفتاب را در چشمانم می ریزند
خلوت زمردین وسیع آسمان را در باران نگاهم می نشا نند
سزشت آسمانی شب را به مهمانی من می آورند
و داستان جذاب صبح را در آشیانه ی دلم می کارند
؛؛؛؛
می نشینم با ترانه های زرد پاییزی در نسیم
با سبزه زار شبنم در نگاه کنجکاو روز
با گل های شورافکن در اندوه شب دانا
اکنون صخره های باد را در ترانه بوسه می شمارم
در این روز های پاییزی نغز
مرا با آهنگ زرد خود به مهمانی ستاره ها می برند
و جوهر هزار توی جانم را در خیابان های وسیع لبریز می کنند
در خلوت سعه ی صدر دلم با من سخن می گویند
و جان تشنه محبت را وا می دارند
که گل عاشق خودکار را در انگشتان تنفس بکر بنشانم
و از گستره ی سبزدلم شعری پر از لبخند بیا فرینم
هنوز در خا ک فکر آواز جنگل توام
در اندیشه اندوه بزرگی که با خود حمل می کردی
ولی هیچگاه در نگاه تو سخنی از مرارت نبود
اندوهان پاییز را در گستره شفاف نگاه تو جستجو می کنم


تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی