برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 15 شعر در تازه ها

الفبای درد

الفبای درد از لبم می تراود - نه شبنم ، که خون از شبم می ترواد - سه حرف است مضمون سی پاره ی دل - الف ، لام ، میم. از لبم می تراود - چنان گرم هذیان عشقم که آتش - به جای عرق از تبم می تراود - ز دل بر لبم تا دعایی بر آید - اجابت ز هر یاربم می تراود... ادامه شعر

بند باز

تکیه داده ام - به باد - با عصای استوایی ام - روی ریسمان آسمان - ایستاده ام - بر لب دو پرتگاه ناگهان - ناگهانی از صدا - ناگهانی از سکوت - زیر پای من - دهان ِ دره ی سقوط - باز مانده است - ناگزیر - با صدایی از سکوت - تا همیشه -... ادامه شعر

به آیین دل

برای رسیدن ، چه راهی بریدم - در آغاز رفتن ، به پایان رسیدم - به آیین دل سر سرسپردم دمادم - که یک عمر بی وقفه در خون تپیدم - به هر کس که دل باختم ، داغ دیدم - به هر جا که گل کاشتم ، خار چیدم - من از خیر این ناخدایان گذشتم - خدایی برای خودم... ادامه شعر

بی رنگی

اگر نه رنگ ، - اگر نه چشمواره های تنگ بود - کدام خاره سنگ بود - که تاب آبگینه دیدنش نبود ؟ - کدام کرم پیله بود - که بال ِ در هوای گل پریدنش نبود ؟ - کدام خار و سبزه و گیاه زرد بود - که آفتاب گردان - نبود ؟ - کدام شبنم و حباب - کدام سایه... ادامه شعر

تنها تو می مانی

دل داده ام بر باد ، بر هر چه باداباد - مجنون تر از لیلی ، شیرین تر از فرهاد - ای عشق از آتش اصل و نسب داری - از تیره ی دودی ، از دودمان باد - آب از تو توفان شد ، خاک از تو خاکستر - از بوی تو آتش ، در جان باد افتاد - هر قصر بی شیرین ، چون بیستون... ادامه شعر

حتی اگر نباشی ...

می خواهمت چنانکه شب خسته خواب را - می جویمت چنانکه لب تشنه آب را - محو تو ان چنانکه ستاره به چشم صبح - یا شبنم سپیده دمان آفتاب را - بی تابم آنچنانکه درختان برای باد - یا کودکان خفته به گهواره تاب را - بایسته ای چنانکه تپیدن برای دل - یا... ادامه شعر

حرف آخر

هزار خواهش و آیا - هزار پرسش و اما - هزار چون و هزاران چرای بی زیرا - هزار بود و نبود - هزار شاید و باید - هزار باد و مباد - هزار کار نکرده - هزار کاش و اگر - هزار بار نبرده - هزار پوک و مگر - هزار بار همیشه - هزار بار هنوز ...... ادامه شعر

خاطره

با گریه های یکریز - یکریز - مثل ثانیه های گریز - با روزهای ریخته - در پای باد - با هفته های رفته - با فصل های سوخته - با سالهای سخت - رفتیم و - سوختیم و - فروریختیم - با اعتماد خاطره ای در یاد - اما - آن اتفاق ساده نیفتاد - ادامه شعر

خواب کودکی

در خوابهای کودکی ام - هر شب طنین سو قطاری - از ایستگاه می گذرد - دنباله ی قطار - انگار هیچ گاه به پایان نمی رسد - انگار - بیش از هزار پنجره دارد - و در تمام پنجره هایش - تنها تویی که دست تکان می دهی - آنگاه - در چارچوب پنجره ها - شب... ادامه شعر

غزل در پرده ی دیرسال

چرا تا شکفتم - چرا تا تو را داغ بودم ، نگفتم - چرا بی هوا سرد شد باد - چرا از ذهن - حرفهای من - افتاد ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی