برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 11 تا شعر 12 از مجموع 12 شعر در آیا چه کس تو را از مهربان شدن با من مایوس می کند

37

باور نمی کنید که حتی هنوز هم -  در شرق آفتاب نخستین دمیده است ؟ -  و برق آن نگاه نوازنده - در بند بند جان من - آواز زندگی ست ؟ - باور نمی کنید که ... ؟، - سیماب صبحگاهی -  از سر بلندترین کگوهها فرو می ریخت - ای کاش شوکران شهامت... ادامه شعر

36

ای قامت بلند مقدس - جاودان -  ای مرمر سپید -  ای پاکی مجرد پنهان -  در انجماد سنگ - من عابدانه دردل - محراب سرد شب -  بدرود با خدای کهن گفتم -  هرگز کسی نگفته سپاس تو - این گونه صادقانه که منگفتم -  دیگر مرا -... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی