برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

31

محبوب من بیا
 تا اشتیاق بانگ تو در جان خسته ام
 شور و نشاط عشق برانگیزد
 من غرق مستی ام
 از
تابش وجود تو در جام جان چنین
 سرشار هستی ام
 من بازتاب صولت زیبایی توام
 آیینه شکوه دلارایی توام
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی