برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

28

ای مهربان من
 من دوست دارمت
چون سبزه های درست
 چون برگ سبزرنگ درختان نارون
 معیارهای تازه
زیبایی
 با قامت تو سنجیده می شود
زیبایی عجیب تو معیار تازه ای ست
با غربت غریب فراوانش
 مانند شعر من
 این شعر بی قرین
 و این تفاخر از سر شوخی ست
نازنین
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی