برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 11 تا شعر 17 از مجموع 17 شعر در از جدایی ها ( دفتر دوم)

24

تمام قصه همین بود - و می گفتم - حکایت من و تو ؟ - هیچ کس نمی خواند -  چه بر من و توگذشته است ؟ -  کس نمی داند - چرا ؟ -  که این سکوت سکوت - من و تو بی تردید -  حصار کاغذی ذهن را ز هم نشکافت -  و خواهش من و تو نیم گامی... ادامه شعر

25

کدام خانه ؟ - کدام آشیانه -  صد افسوس - که بی تو شهر پر از آیه های تنهایی ست - سپهر شب زده اینجا - ستاره باران است - غروب غمزده شهر داغداران - است - بیا بیا و بیاموز - به مانسیم شدن - به ما پرنده شدن - به ما گذشتن از من -  بیا بیا... ادامه شعر

28

تو را هنوز اگر همتی به جا مانده ست - سفر کنیم - سفر - سفر ادامه بودن - ز سینه زنگ کدورت زدودن است - آری - سفر کنیم و نیندیشیم - اگر چه ترس در - این شب که از شبانه ترین است - اگرچه با شم شومم همیشه ترس قرین است - سفر کنیم سفر - دراین سیاهی... ادامه شعر

29

چه سان به کوه دماوند بندها بگسست - چه سان فرود آمدند -  اساس سطوت بیداد را چه سان گسترد ؟ - چو برق آمد و چون رعد -  چه سان به خرمن آزادگان شرر - انداخت - چه پشته ها که ز کشته ز کشته کوهی ساخت - کجاست کاوه آهنگری - که برخیزد - اسیریان... ادامه شعر

34

کسی به سوک نشست -  و در مصیبت آن روزهای خوب گریست - کسی نمی داند -  که پشت پنجره آواز کیست می آید - که کیست می خواند - کسی به سوک نشست -  که سوکوار جوانی ست سوکوار امید - و سوکوار گذشتن و برنگشتن هاست - کسی نمی داند -  که... ادامه شعر

35

به راه باید رفت -  و در نشستن با هر که -  هر کجا هر وقت - از احتیاط نباید گذشت - که یک دقیقه غفلت - بسا که حاصل آن - سالهای دربدری ست - همیشه می پرسم - من و سرودن محتاط ؟ - کنون به دوست -  که رخ را ز باده می افروخت -  حدیث... ادامه شعر

36

ببند غنچه صفت لب زمانه خونریز است - گل مراد چه جویی سموم پاییز است - سراب حسرت ایام حاصل فرهاد - شراب دلکش شیرین به کام پروز است - لبم به جام و - سرشکم به جام م یلغزد - تهی ز باده و از اشک جام لبریز است - به هر که می نگرم غرق بدگمانیهاست -  ز... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی