برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

31

سوی مزار تو می آیم
ای شهید جوان
عزیز گشته من
 مهربانترین یاران
مزار تو چه غریبانه بود
 در برهوت
تو و سکوت ؟
من از این سکوت
تو مبهوت
شهید بی کفن افسانه را مکرر کرد
حماسه بود
 نه افسانه شبانه خواب
گلی که پنجه بیرحم باد پرپر کرد
غمین و سر به گریبان
 شکسته دل مغموم
 من از مزار تو می آیم
 ای غریب شهید
من از مزار تو می آیم
ای من مظلوم
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی