برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

نفس سوخته تاکستان

 آه هیهات که در این
برهوت
و اندر این سوخته دشت فرتوت
برگی و باری نیست
چه توانسوز کویری که در آن
 از کران تا به کران حتی دیاری
نیست
 آری نیست
همتی هست اگر
 من و توست
تا در این خشک کویر
 از دل سنگ بر آریم آب ی
کسی از غیب نخواهد آمد
 در من و توست اگر مردی هست
 با تو ام ای دلبند
سوی ابری که نخواهد آمد
 و نخواهم بارید
 چشم امید مبند
 آه
 هیهات
 چه وقت این برهوت
بر سر هر تاکش
 می نشیند یاقوت
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی