برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

پیراستن

غریو هیاهوگر
به باغها پیچید
 و کوچه باغ پر از برگهای زرد سرگردان شد
و خاک باغ در انبوه برگهای خزان دیده محو گشت
پنهان شد
و باد برگ
درختان باغ را پیراست
 درخت عریان شد
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی