برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

خودشکن

 این مرد خودپرست
 این دیو این رها شده از بند
 مست مست
استاده روبه روی من و خیره در منست
گفتم به خویشتن
آیا توان رستنم از این نگاه
هست ؟
مشتی زدم به سینه او
 ناگهان دریغ
 آیینه تمام قد رو به رو شکست
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی