برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

رخصت آواز

بال و پر ریخته مرغم به قفس
 تا گشایم پرو بال
 تا بگویم کهدر این تنگ قفس
چه به مرغان چمن می گذرد
رخصت آوازم نیست
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی