برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 عزم ویرانی

 کاوه آهنگر می گوید
با نگاهی گویا
با لبانی خاموش
 قصر ضحاک هنوز آباد است
 تو به ویرانی این کاخ بکوش
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی