برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 تصویر

کران تا کرانش کویری
 نه
 بل هول زای
گیاهی نه در آن
به هر جای روییده خاری
 در آنجاست یک توده پوسیده فرسوده
استخوانی
 نشانی ز اسبی ست وامانده و از سواری
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی