برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

توقع

گفتید : نشنوید و نبینید
 گفتیم ما به چشم
 گفتید : منکر به فهم خویش شوید و شعور خویش
گفتیم : دشوار حالتی ست ولی چشم
دیدم اینک شما ز ما
 باری توقع عاشق بودن و دوست داشتن دارید
 آری شما که روی ز سنگ
آری شما که دل از آهن دارید
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی