برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

41

دیدم صدای هلهله هایی که آشنا
 می خواندم به جاده پیکار زندگی
 گفتم نفیر نی لبک من
آواز مردم است
گفتم که واژههای تراویده
از وجود
 دمساز مردم است
 اما
 این گوژپشت رنج کشیده
یعنی من
 این ز خویش بریده
آ?ا ز نو ترانه از یاد رفته را
آغاز می کند ؟
این مرغ پر شکسته به کنج قفس اسیر
 آیا دوباره از قفس سرد عمر سوز
پرواز می کند؟
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی