برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 1 از مجموع 1 شعر در در رهگذار باد

درآمد

بشکن طلسم حادثه را - بشکن -  مهر سکوت از لب خود بردار -  منشین به چاهسار فراموشی -  بسپار گام خویش به ره -  بسپار -  تکرار - کن حماسه خود تکرار - چندان سرود سوگ - چه می خوانی ؟ -  نتوان نشست در دل غم نتوان -  از... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی