برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 25 شعر در ستاره

بقا

ده دقیقه سکوت به احترام دوستان و نیاکانم -  غژ و غژ گهواره های کهنه و جرینگ جرینگ زنگوله ها -  دوست خوب من - وقتی مادری بمیرد قسمتی از فرزندانش را با خود زیر گل خواهد برد - ما باید مادرانمان را دوست بداریم -  وقتی اخم می کنند و بی... ادامه شعر

خاکستر

به من بگویید -  فرزانه گان رنگ بوم و قلم -  چگونه -  خورشیدی را تصویر می کنید - که ترسیمش -  سراسر خاک را خاکستر نمی کند ؟ -   -   - ادامه شعر

شبی بارانی

و رسالت من این خواهد بود -  تا دو استکان چای داغ را -  از میان دویست جنگ خونین -  به سلامت بگذرانم - تا در شبی بارانی - آن ها را -  با خدای خویش -  چشم در چشم هم نوش کنیم -   -   - ادامه شعر

کاکل

 با تو -  بی تو -  همسفر سایه خویشم وبه سوی بی سوی تو می آیم -  معلومی چون ریگ - مجهولی چون راز - معلوم دلی و مجهول چشم - من رنگ پیراهن دخترم را به گلهای یاد تو - سپرده ام - و کفشهای زنم را در راه تو از یاد برده ام - ای همه... ادامه شعر

دل خوش

جا مانده است -  چیزی جایی - که هیچ گاه دیگر - هیچ چیز - جایش را پر نخواهد کرد - نه موهای سیاه و - نه دندانهای سفید -   -   - ادامه شعر

غریب

مادربزرگ -  گم کرده ام در هیاهوی شهر - آن نظر بند سبز را - که در کودکی بسته بودی به بازوی من - در اوین حمله ناگهانی تاتار عشق -  خمره دلم -  بر ایوان سنگ و سنگ - شکست - دستم به دست دوست ماند - پایم به پای راه رفت - من چشم خورده... ادامه شعر

کاج ها در بکر اند

نیمکت کهنه باغ -  خاطرات دورش را -  در اولین بارش زمستانی - از ذهن پاک کرده است -  خاطره شعرهایی را که هرگز نسروده بودم -  خاطره آوازهایی را که - هرگز نخوانده بودی -   -   -   - ادامه شعر

کودکی ها

به خانه می رفت -  با کیف - و با کلاهی که بر هوا بود - چیزی دزدیدی ؟ - مادرش پرسید -  دعوا کردی باز؟ -  پدرش گفت -  و برادرش کیفش را زیر و رو می کرد - به - دنبال آن چیز -  که در دل پنهان کرده بود -  تنها مادربزرگش... ادامه شعر

مرداد

ما بدهکاریم -  به کسانی که صمیمانه ز ما پرسیدند -  معذرت می خواهم چندم مرداد است ؟ -  و نگفتیم -  چونکه مرداد -  گور عشق گل خونرنگ دل ما بوده است -   -   - ادامه شعر

 ساده دل

 دل ساده -  برگرد و در ازای یک حبه کشک سیاه شور -  گنجشک ها را - از دور و بر شلتوک ها کیش کن -  که قند شهر - دروغی بیش نبوده است -   -   - ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی