برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 9 از مجموع 9 شعر در راهی و آهی

 پند رودکی

گفتم اگر پر نتوانست یا - نخواست -  من -  هموار کرد خواهم گیتی را - فرزند من به عجب جوانی تو این مگوی -  من - خواتسم ولی نتوانستم - تا خود چه خواهی و چه توانی -   -   -   - ادامه شعر

آه آیینه

او را ز گیسوان بلندش شناختند -  ای خاک این همان تن پاک است ؟ -  انسان همین خلاصه خاک است ؟ - وقتی که شانه می زد -  انبوه گیسوان بلندش را - تا دوردست آینه می راند -  اندیشه خیال پسندش را - او با سلام صبح - خندان گلی ز آینه... ادامه شعر

ارغوان

ارغوان شاخه همخون مانده من -  آسمان تو چه رنگ است امروز؟ - آفتابی ست هوا؟ - یا گرفته است هنوز ؟ - من در این گوشه که از - دنیا بیرون است -  آفتابی به سرم نیست -  از بهاران خبرم نیست - آنچه می بینم دیوار است - آه این سخت سیاه -... ادامه شعر

تاسیان

خانه دل تنگ غروبی خفه بود -  مثل امروز که تنگ است دلم -  پدرم گفت چراغ -  و شب از شب پر شد -  من به خود گفتم یک - روز گذشت -  مادرم آه کشید -  زود بر خواهد گشت - ابری هست به چشمم لغزید - و سپس خوابم برد -  که... ادامه شعر

تصویر

خانه خالی تنهایی -  مثل آینه بی تصویر - در شب تنگ شکیبایی -  عکسی آویخته بر دیوار - مثل یادی سبز - مانده در ذهن - شب پاییز - دختری -  گردن افراشته با بارش گیسوی بلند -  پسری -  در نگاهش غم خاموش پدر - و زنی رعنا اما... ادامه شعر

دیباچه خون

 نه هراسی نیست -  من هزاران بار - تیرباران شده ام - و هزاران بار - دل زیبای مرا از دار آویخته اند - و - هزاران بار - با شهیدان تمام تاریخ - خون جوشان مرا -  به زمین ریخته اند -  سرگذشت دل من -  زندگی نامه انسان است... ادامه شعر

زندگی

چه فکر می کنی؟ - که بادبان شکسته زورق ب گل نشسته ای ست زندگی ؟ - در این خراب ریخته - که رنگ عافیت ازو گریخته -  به بن رسیده - راه بسته ای ست زندگی ؟ -  چه سهمناک بود سیل حادثه - که همچو اژدها دهان گشود - زمین و آسمان ز هم گسیخت - ستاره... ادامه شعر

زندگی نامه

  -  یادها انبوه شد -  در سر پر سرگذشت - جز طنین خسته افوس - رفته ها را بازگشت -   -   -   - ادامه شعر

شاعر

شبی -  کدام شب ؟ -  شبی - شبی ستاره ای دهان گشود - چه گفت ؟ - نگفت از لبش چکید -  سخن چکید ؟ -  سخن نه اشک -  ستاره میگریست - ستاره کدام کهکشان ؟ - ستاره ای که کهکشان نداشت - سپیده دم که خاک - در انتظار روز خرم است... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی