برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 3 از مجموع 3 شعر در زمین

 بانگ دریا

 سینه باید گشاده چون دریا -  تا کند نغمه ای چو دریا ساز - نفسی طاقت آزموده چو موج - که رود صد ره برآید باز - تن - طوفان کش شکیبنده -  که نفرساید از نشیب و فراز -  بانگ دریادلان چنین خیزد - کار هر سینه نیست این آواز -  ... ادامه شعر

 زمین

زین پیش شاعران ثناخوان که چشم شان - در سعد و نحس طالع و سیر ستاره بود -  بس نکته های نغز و سخنهای پرنگار -  گفتند در ستابش - این گنبد کبود - اما زمین که بیشتر از هر چه در جهان -  شایسته ستایش و تکریم آدمی ست -  گمنام و ناشناخته... ادامه شعر

مرجان

 سنگی است زیر آب -  در گود شب گرفته دریای نیلگون -  تنها نشسته در تک آن گور سهمناک -  خاموش مانده در دل آن سردی و سکون - او با سکوت خویش -  از یاد رفته ای ست در آن دخمه سیاه - هرگز بر او نتافته خورشید نیم روز -  هرگز... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی