برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 18 شعر در شبگیر

 بر سواد سنگ فرش راه

 با تمام خشم خویش - با تمام نفرت دیوانه وار خویش - می کشم فریاد -  ای جلاد - ننگت باد - آه هنگامی - که یک انسان - می کشد انسان دیگر را -  می کشد در خویشتن - انسان بودن را - بشنو ای جلاد -  می رسد آخر - روز دیگرگون -  روز... ادامه شعر

 دختر خورشید

در نهفت پرده شب -  دختر خورشید -  نرم می بافد - دامن رقاصه صبح طلایی را - وز نگاه سیاه خویش -  می سراید - مرغ مرگ اندیش - چهره پرداز سحر مردهست -  چشمه خورشید افسرده ست -  می دواند در رگ شب -  خون سرد این فرسب... ادامه شعر

 شاید

در بگشایید - شوع بیارید - عود بسوزید -  پرده به یکسو زنید از رخ مهتاب - شاید - این از غبار راه رسیده - آن سفری - همنشین گم شده باشد -   -   - ادامه شعر

 کابوس

می پرد نیل شب از خاکستر سرد - سحر -  وز نهفت این مه آلود عبوس -  می تراود صبح رنگ آور - واپسین فریاد مرغ حق - می چکد - با لختههای خون -  روی خاکستر -  وز هراس روز دیگرگون -  می تپد چونچشمه سیماب -  چشم هر اختر... ادامه شعر

 مهرگان نو

 بگشاییم کفتران را بال -  بفروزیم شعله بر سر کوه -  بسراییم شادمانه سرود - وین چنین با هزار گونه شکوه -  مهرگان را به پیشباز رویم - رقص خوش پیچ و تاب پرچم ها -  زیر پرواز کفتران سپید -  شادی آرمیده گام سپهر - خنده... ادامه شعر

آزاد

دختری خوابیده در مهتاب - چون گل نیلوفری بر آب - خواب می بیند -  خواب می بنید که بیمار است دلدارش - وین سیه رویا شکیب از - چشم بیمارش -  باز می چیند -  می نشیند خسته دل در دامن مهتاب - چون شکسته بادبان زورقی بر آب - می کند اندیشه... ادامه شعر

احساس

بسترم -  صدف خالی یک تنهایی ست - و تو چون مروارید -  گردن آویز کسان دگری -   -   - ادامه شعر

ای فردا

می خوانم و می ستایمت پر شور - ای پرده دل فریب رویا رنگ - می بوسمت ای سپیده گلگون - ای فردا ای امید بی نیرنگ - دیری ست که من - پی تو می پویم - هر سو که نگاه می کنم آوخ - غرق است در اشک و خون نگاه من - هر گام که پیش می روم برپاست - سر نیزه خون... ادامه شعر

دید

کودک من کودک مسکین - از برای تو -  دردهایی کور -  چشم می پاید - در شکیب انتظار سالهای دور - وینک اینجا من - با تلاش - طاقت رنج آزمای خویش -  چشم می پایم برای تو -  شادی فردای خندان را -  کودک من کودک شیرین -  ... ادامه شعر

دیوار

پشت این کوه بلند - لب دریای کبود -  دختری بود که من - سخت می خواستمش - و تو گویی که گالی - آفریده شده بود -  که منش - دوست بدارم پرشور - و مرا دوست بدارد شیرین - و شما می دانید - آه ای اخترکان خاموش - که چه خوش دل بودیم - من و او... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی