برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 11 تا شعر 18 از مجموع 18 شعر در شبگیر

شبگیر

 دیگر این پنجره بگشای که من -  به ستوه آمدم از این شب تنگ - دیرگاهی ست که در خانه همسایه من خوانده خروس - وین شب تلخ عبوس - می فشارد به دلم پای درنگ - دیرگاهی ست که من در دل این شام سیاه -  پشت این پنجره بیدار و خموش - مانده ام... ادامه شعر

صلح

جنبش گهواره -  نغمه لالایی -  ریزش چشمه شیر - به لب غنچه تر - پرپر پروانه -  جیک جیک گنجشک - تابش چشم شناخت - تپش خواهش گنگ - نگه شوق و شکیب - بوسه عشق و شتاب - خنده دلکش گلهای سپید -  به سر زلف عروس - جنبش گهواره -  نغمه... ادامه شعر

غروب

 درختی پیر -  شکسته خشک تنها گم -  نشسته در سکوت وهمناک دشت -  نگاهش دور -  فسرده در غروب مرده دلگیر - و - هنگامی که بر می گشت -  کلاغی خسته سوی آشیان خویش -  غم آور بر سر آن شاخه های خشک -  فروغ واپسین... ادامه شعر

کاروان

دیراست گالیا -  در گوش من فسانه دلدادگی مخوان -  دیگر ز من ترانه شوریدگی مخواه - دیر است گالیا! به ره افتاد کاروان - عشق من و تو ؟ آه - این هم حکایتی است - اما درین زمانه که درمانده هر کسی - از بهر نان شب -  دیگر برای عشق و حکایت... ادامه شعر

مرگ دیگر

مرگ در هر حالتی تلخ است -  اما من - دوستتر دارم که چون از ره در آید مرگ -  درشبی آرام چون شمعی شوم خاموش - لیک مرگ - دیگری هم هست -  دردناک اما شگرف و سرکش و مغرور - مرگ مردان مرگ در میدان - با تپیدن های طبل و شیون شیپور - با... ادامه شعر

ناقوس

بانگ ناقئس در دلم برخاست - من سر آسیمه وار و خواب آلود - جستم از جا - چه بود ؟ آه چه بود ؟ -  روز شادی است ؟ یا نوای عزاست ؟ - هیچ کس لب به پاسخم نگشود - باد جنبید وکشته شد فانوس -  شب گرانبار و تیره چون کابوس - بانگ ناقوس در دلم برخاست... ادامه شعر

نیلوفر

ای کدامین شب - یک نفس بگشای - جنگل انبوه مژگان سیاهت را - تا بلغزد بر بلور برکه چشم کبود تو - پیکر مهتابگون دختری کز دور - با نگاه خویش می جوید -  بوسه شیرین روزی آفتابی را -  از نوازش های گرم دست های من -  دختری نیلوفرین شبرنگ... ادامه شعر

پرده افتاد

 پرده افتاد -  صحنه خاموش -  آسمان و زمین مانده مدهوش - نقش ها رنگ ها چون مه و دود -  رفته بر باد -  مانده در پرده گوش -  رقص خاموش فریاد - پرده افتاد -  صحنه خاموش - وز شگفتی این رنگ و نیرنگ -  خنده... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2
   
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی