برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 15 شعر در آیینه ها تهی است

 تو آینه سپید بخت منی

قلب تو پناه - مهر پاک منست -  وین سینه پناه مهربانی تو - ای شاخه ی سبز مهر خسته مباد -  گلهای سپید شدمانی تو -  از بوی بنفشگان گیسوی تو - پرواز - پرستوان سرکش یاد -  پروای شکیب آهوان گریز - سرشاری تاک و میگساری باد - تو... ادامه شعر

 من گیاهی ریشه در خویشم

من گیاهی ریشه در خویشم -  من سکون آبشاران بلورین زمستانم -  من شکوه پرنیان روشن دریای خاموشم - من سرود تشنه ی بیمار خیزان بهارانم - مهر دوزختاب - افسونسوز شبکوشم - مرغ زرین بال دریا راز مهتابم -  چشمه سار نیلی خوابم -  چنگ... ادامه شعر

تنها انسان نیست

تنها انسان گریان نیست - من دیده ام پرندگان را -  من برگ و باد و باران را -  گریان دیده ام -  تنها انسان گریان نیست -  تنها انسان نیست که می سراید - من سرودها از سنگ -  نغمه ها از گیاهان شنیده ام - من خود شنیده ام سرودی... ادامه شعر

گلهای یاد

 چشمهای تو گلهای یادند -  در زمستان خاموش بیداد -  وه چه تاریک و افسانه زادند - خون نیلوفران بهارند -  با رگ شاخساران بی برگ -  چشمه سارند و آیینه - وارند - آن شکوه گریزان اندوه -  ای دو چشم هراسان شمایید -  در... ادامه شعر

 بهار از باغ ما رفتست

بهار از باغ ما رفتست ما افسانه می گوییم -  پرستوها ندانستند و بر قندیل یخ مردند - بهار از باغ ما رفتست می خواندند پیچک ها - شما بیهوده می گویید و ما - بیهوده می روییم - بهار اینجاست ما فریاد می کردیم - بر شاخ صنوبرها - هنوز از برگهای برگ... ادامه شعر

 سخت سر

بر این سبز خاموش افسانه وش -  بر این نیل پیچان فریادگر -  سرشک ار فشانم روا باد و باد -  به یاد من افسانه ی سخت سر -  گل افشانده گویی به دامان رود -  جهان آفرین با نخستین بهار -  و با ز آسمان آوریده فراز -  بهشتی... ادامه شعر

 غبار

با غباری که از گذار تو ریخت -  روی گلبوته های همهمه گرد - نثل دریای موج زن بشکست - بوسه با صخره های نیلوفر -  در پس جاده های خم در خم -  نقشی ارمانده ور - نمانده به جای - دیرگاهیست بسته راه نظر -  این غبار عبوس رهفرسای - ... ادامه شعر

 نیلوفر

 گل انگیز شب بین و شبزاد گل -  درون سایه پرورد و آذر برون - نتابیده تابیده اش خشم مهر - به گیسوی بیتاب شب بازگون -  برانگیخته برقش از چشم سرخ -  شهابست و - تاراب و نازنده باد - فروبیخته عطر و سایه بهم -  فسون دد و جادوی... ادامه شعر

بی تو خاکسترم

 بی تو خاکسترم -  بی تو ای دوست -  بی تو تنها و خاموش -  مهری افسرده را بسترم - بی تو در آسمان اخترانند -  دیدگان شررخیز دیوان -  بی تو - نیلوفران آذرانند -  بی تو خاکسترم - بی تو ای دوست -  بی تو این... ادامه شعر

من چگونه ستایش کنم ؟

من چگونه ستایش کنم - آن چشمه را که نیست ؟ - من چگونه نوازش کنم این تشنه را که هست ؟ - من چگونه بگویم که این خزان زیباترین بهار ؟ - من چگونه بخوانم سرود فتح -  من چگونه بخواهم که مهر باشد ای مرگ مهربان -  زیباترین بهار در این شهر -  زیباترین... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی
   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی