برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

چنین یگانه که خواهد زیست

چنین یگانه که
خواهد زیست ؟
چنین یگانه که باید بود
 چنین یگانه که من بودم
 ای مهربان
 که خواهد زیست ؟
چنین یگانه و ناخرسند
و این
چنین خشنود
 به شادمانی دوست
اینچنین مهربان که منم
 که می تواند زیست؟
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی