برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

گلهای یاد

 چشمهای تو گلهای یادند
 در زمستان خاموش بیداد
 وه چه تاریک و افسانه زادند
خون نیلوفران بهارند
 با رگ شاخساران بی برگ
 چشمه سارند و آیینه
وارند
آن شکوه گریزان اندوه
 ای دو چشم هراسان شمایید
 در زمستان خاموش بیداد
 یاد را برترین پادشایید
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی