برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 سخت سر

بر این سبز خاموش افسانه وش
 بر این نیل پیچان فریادگر
 سرشک ار فشانم روا باد و باد
 به یاد من افسانه ی سخت سر
 گل افشانده گویی به دامان رود
 جهان آفرین با نخستین بهار
 و با ز آسمان آوریده فراز
 بهشتی به آغوش دریا کنار
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی