برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 نیلوفر

 گل انگیز شب بین و شبزاد گل
 درون سایه پرورد و آذر برون
نتابیده تابیده اش خشم مهر
به گیسوی بیتاب شب بازگون
 برانگیخته برقش از چشم سرخ
 شهابست و
تاراب و نازنده باد
فروبیخته عطر و سایه بهم
 فسون دد و جادوی شبنهاد
ره آورد سحرست و مهر آفرین
 گل باد ریزنده بر رودها
 پری وار رودست و پیچنده ابر
 به بازوی یا زنده ی عود ها
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی