برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

باران

 ای دیر سفر پنجره بگشای و تماشا کن
این شب زده مهتاب گل آسا را
 این راه غبار آلود
این زنگی شب فرسود
 وین شام هراس آور یلدا را
 این پنجره بگشای که مرغ شب
 می خواند شادمانه دریا را
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی