برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 آناهیتا باران کن

خفته بر بستر مینویی آتشکده
 اردیسور آناهیتا
 ساقه اندامش
 می سوزد
طرح بارانی گیسویش در سایه فرو می ریزد
 و در آیینه ی تاریک فصول
به زمین می
نگرد
 آی آناهیتا
کولی گمشده و سرگردان
 کولیانی که در آغاز فصول
 ازفصولی دیگر
 به تماشای زمین در گذرند
 رود را می خوانند
 دشتها می خوانند
 آی آناهیتا
 کولی گمشده ی سرگردان
ترک این بی ره سرگردان کن
 باران کن
 آناهیتا باران کن
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی