برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 11 تا شعر 16 از مجموع 16 شعر در قصیده بلند باد

اندوه شیرین

 صدای تیشه آمد -  گفت شیرین -  کنار ماهتابی ها به مهتاب - صدای تیشه آمد -  ماه تابید -  صدای تیشه ی فرهاد آمد -  گفت شیرین -  کنار لاله - ها با لاله ی لال -  صدای ناله آمد -  لاله نالید - صدا از... ادامه شعر

باد ها در گذرند

باید عاشق شد و خواند -  باید اندیشه کنان پنجره را بست و نشست -  پشت دیوار کسی می گذرد می خواند -  باید عاشق شد و رفت -  چه بیابانهایی در پیش است -  رهگذر خسته به شب می نگرد -  می گوید : چه بیابانهایی باید رفت - باید... ادامه شعر

به من سکوت بیاموز

مرا به آتش بسپار ای پرنده سرخ -  که در کویر صداهای دور می نگری - و در نگاه تو گلهای یاس می خشکند -  سفال خالی گلدان ماه را بشکن - مرا بسوزان ای بانگ - روشن ای خورشید -  مرا به دوزخ بسپار -  باد را بگذار -  که در کویر... ادامه شعر

چهره ی دو

 پشت حصیر پنجره دیوار روبرو تنهاست -  پشت حصیر پنجره دیوار روبرو زندانی ست - دیوار زندانی فریاد می زند -  آه ای حصارهای حصیری -  ای کودکان خواب آلود -  من کودکانه برمی خیزم -  می بینم - گلدانهای پر گل -  گلهای... ادامه شعر

شور

من زاری سه تاری را شنیدم -  از دورهای دور -  در های و هوی باد -  من زاری سه تاری را در باد - از کوچه های دور شنیدم که می گریست -  سروی میان باغ - کنار جوی - در های و هوی سبز گیاهان پیشخوان ها - از ریشه ها جدا -  من زاری... ادامه شعر

چهار

رگ پرنده ها را -  در کوچه ها گریستن - از کوچه ها گریختن - زیستن - در کوچه باغ ها - شب ها - با چراغ ها شکفتن - خفتن با لاله های لال - نام ترا شنیدن از رود -  خاموش و بی خیال - از رودها گذشتن - در چشمه های باران - یاد سبز آب ها را... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی