برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

رفتن

دلی به روشنی باغ ارغوان دارم
که با طلوع صدا می کند هزاران را
 و چشم های من آن چشمه های تنهایی ست
به دست سوخته نیلوفران رود آرام
و پای بر فلقی سبز
 وه چه
بیدارم
شکوه قله چه بیهوده است
 و این سلوک حقیر
برای رفتن باید همیشه جاری بود
و در تمامی ظلمت
 شکوه سرخ گلی شد
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی