برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

 باغ شکوفه ها که ریخت

پر از شکوفه ی خون باغ مهربانی شد
 پر از کبوتر پیر
میان باغی بالی شکست و باد گریست
پرنده های اسیر
 میان رودی ماه اسیر می خشکید
 کبوتری در باد
میان دشتی رودی به ریگزار نشست
میان پنجره هایی زنان تنهایی گرییدند
پرنده های اسیر
 میان پنجره هایی سکوت آتش سرد
 میان بیشه ی شب
میان دست تو گلخای یاس خشکیدند
 و گیسوان تو باد
 و چشمهای تو ابر
و دستهای تو باغ
 میان باغی
 ابری گریست
 بادی سوخت
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی