برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

We invite you to

هرگز
من به دیاری نخواهم آمد که در آن
گاوهای هنذی و سگ های بانوان انگلیسی
 از آدم ها آزادترند
 نه به دیاری که در آن
 کامپیوترها به جای
آدم ها حرف می زنند
و عشق
 روی نوار اینترنت ، جهان را
 هی دور می زند و دور می زند
 و تپش دل ها را
شاسی های مونیتورها تنظیم می کنند
 و زنی که روبروی مونیتور نشسته
 نام عاشقش را
 در هزار توی ترانزیستورها گم کرده است
please accept our ...
باشد !
می آیم
می آیم اما با گل سرخی که در اشکفت کوهی ، به تصادف
 از بمباران هیروشیما بازمانده
 تا با این مشعله ی کوچک شاید
ظلمات جانتان را روشن کنم
تا شاید در پرتو لرزانش
تصویر نیم سوخته شکسپیر را ببینید و کمی شرمنده شوید
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی