برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

گل های تابستانی

خرزهره های وحشی گل داده
اند
و دره های گرم جنوبی
از رنگ و عطر کف کرده
 در این اردیبهشت سوزا ن
که سدر و گزاز حرارت خورشید
پژمرده می
شود
بزاز های دوره گرد غریب
با بقچه های ململ رنگین چیت گلی
و شیشه های گلاب
از دره ای به دره دیگر می چرخند
زنهای روستاهای کوهستانی را
به جامه ها و ار حلق تازه وسوسه کنند
و هوس های گرمسیری را
دامن می زنند
خرزهره ها
 گل داده اند
 گل زیبا
 به نامی ریشخند آمیز
سختینه ای ناهموار
 به جامه جانی در اهتزاز
پریزادی
به آوازه دیو
 دیوی
 در آبگینه گلگون
 آبگینه ای در انتظار سنگ
تا دیوی هلاک شود
 و دره های تابستانی
 از بخار هذیان پر گردد
مسافری آمده
که نامی تلخ
و خردی شیرین دارد
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی