برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

شیوه ی نازی

عمر من افسوس درازی گرفت
روح مرا سخت به بازی گرفت
جان من از وصل حقیقت گریخت
وقت مرا عشق مجازی گرفت
اشک من از خون دلم رنگ
یافت
خامه ی من نامه طرازی گرفت
با که بگویم که چه شبها به خشم
پاچه ی ما را سگ تازی گرفت
دزد عزاقی هوس فتح کرد
زوزه کشان خوی گرازی گرفت
از دل بغداد یکی گرگ خوی
بار دگر شیوه ی نازی گرفت
خواب خوش از چشم اراکی ربود
خاطر آسوده ز رازی گرفت
باز عرب در هوس
پارس شد
 معرکه ی غائله سازی گرفت
مرغک آتش نفس آهنین
رسم و ره روح گدازی گرفت
خواب مرا رذل عراقی گسست
نفت تو را دزد حجازی گرفت
شکوه ز ملحد نکنم ای شگفت
دل ز خدا مرد نمازی گرفت
با همه عصیان که مرا رخ نمود
دوست رهبنده نوازی گرفت
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی