برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

مار فسرده

صدام رذل از شب مردم امان گرفت
مار فسرده از دم ارباب جان گرفت
دزفول و خارک را ز قساوت به توپ بست
چشم و چراغ ملت ما را نشان گرفت
طفل دو ساله از دم تیغش امان نیافت
با تیر خشم از کف پیران کمان گرفت
از کودک بریده ز مادر پدر بود
از مادر فتاده به بستر جوان گرفت
زان بد سرشت دزد کج آیین . کج نهاد
بس شعله های غم به دل راستان گرفت
کاشان ما ز آتش ظلمش امان نیافت
کاشانه های زمرد و زن ناتوان
گرفت
طرح هزار غمکده در بهبهان فکند
جان هزار غمزده در اصفهان گرفت
ایران ما ز فتنه به ویرانگی فتاد
باغ بهار بود که در او خزان گرفت
گاهی عراق شعله در ایرانیان فکند
روزی در او جرقه ی ایرانیان گرفت
 طفلی که بوی شیر دمید ز دهان او
از تیر دشمان نفسش در دهان
گرفت
زان آتشی که در شب ایرانیان فتاد
خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی