برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 21 تا شعر 22 از مجموع 22 شعر در از بودن و سرودن

هزار پا

 مثل هزارپایی ‚ مجروح - و ناتوان و بی روح -  خود را کشاله می کند - اندام های شب - ریزابه های ابر شبانگاهی -  بر سنگفرش ها - جمع ستارگان را - مهمان کوچه کرده ست - از دور دور آتش سیگار - و چند مست بیکار - با خنده های قه قاه - ... ادامه شعر

پرسش

آسمان را بارها -  با ابرهای تیره تر از این - دیده ام -  اما بگو - ای برگ - در افق این ابر شبگیران - کاین چنین دلگیر و -  بارانی ست - پاره اندوه کدامین یار زندانی ست ؟ -   -   - ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی