برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

باطل السحر

دیگر این داس خموشی تان زنگار گرفت
 به عبث هر چه درو کردید آواز مرا
باز هم سبزتر از پیش
 می بالد آوازم
هر چه در جعبه ی جادو
دارید
به در آرید که من
 باطل اسحر شما را همگش می دانم
سخنم
 باطل السحر شماست
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی