برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 36 شعر در مثل درخت در شب باران

 از خلیج شب

 آن بیشه های الماس - باز ازکرانه ی صبح - شب را به آب دادند -  شاد آن خجسته صبحی - کان روشنان جاری -  در بستر سکوت - و شط نظاره ی من - هر سنگ و صخره ای را -  موج و شتاب دادند - وان لحظه ای که مرغان -  در دوردست خواندند... ادامه شعر

 این کیمیای هستی

با واژه های تو - من مرگ را محاصره کردم -  در لحظه ای که از شش سو می آمد - آه این چه بود این نفس تازه باز -  در ریه ی - صبح - با من بگو چراغ حروفت را -  تو از کدام صاعقه روشن کردی ؟ -  بردی مرا بدان سوی ملکوت زمین - وین زادن... ادامه شعر

 جرس

 بگو به باران - ببارد امشب - بشوید از رخ - غبار این کوچه باغ ها را -  که در زلالش -  سحر بجوید -  ز بی کران ها -  حضور ما را - به جست و جوی کرانه هایی - که راه برگشت از آن ندانیم -  من و تو بیدار و -  محو... ادامه شعر

 دو چهره درخت

درخت پر شکوفه - با دو چهره -  در برابر نسیم - ایستاده است - نخست : چهره ی پیمبری که باغ را - به رستگاری ستاره می - برد -  و چهره ی دگر -  حضور کودکی ست -  که شیر می خورد -   -   - ادامه شعر

 سوره روشنایی

روح ستاره ای مگر امشب -  در من حلول کرده که این سان -  از تنگنای حس و جهت - پاک رسته ام -  بیداری است و روشنی و بال - و اوج و موج - باز آن بلند جاری - باز آن حضور بیدار - مثل شراع کشتی یاران - می آید از کرانه ی دیدار -  دیدار... ادامه شعر

 نمازی در تنگنا

 زان سوی بهار و زان سوی باران -  زان سوی درخت و زان سوی جوبار - در دورترین فواصل هستی - نزدیک ترین مخاطب من باش - نه بانگ خروس هست و نه مهتاب -  نه دمدمه ی سپیده دم اما -  تو آینه دار روشنای صبح -  در خلوت خالی شب من باش... ادامه شعر

 ژانویه

با چنین قامت بالنده ی سبز - کاج -  در باغ -  خدایی ابدی ست - گوش سرشار نماز باران - بهر میلاد پسر خوانده ی خاک - مشکنیدش مبریدش یاران -   -   - ادامه شعر

1

 باد آمد و بوی نوبهاران با او - ابر آمد و نرم باران با او - خاموشی باغ را شکستند که صبح -  گل سر زد و گلبانگ هزاران با او -   -   - ادامه شعر

2

شب بود و نسیم بود و باغ و مهتاب - من بودم و جویبار و بیداری آب - وین جمله مرا به خامشی می گفتند - کاین لحظه ی ناب زندگی را دریاب -   -   - ادامه شعر

3

لبخند سپیده در بهاران داری - پویایی جویبار و باران داری - نرمای نسیم و بوی گل خنده ی باغ - داری همه را و بی شماران داری -   -   - ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی