برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

میدان

شب چون گلی سیاه ، پر افشانده در فضا
 باران ریز ریز
 عطر اقاقیا
 بر بازوان چرب خیابان روبرو
خال چراغ ها
 ساق سپید و لخت زنان ، چون
گلوی قو
در پیش چشم من
در پیش پای من
 خمیازه های من
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی