برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

در هرچه هست و نیست

 در مرگ عاشقانه ی نیلوفران صبح
در رقص صوفیانه ی اشباح و سایه ها
 در گریه های سرخ شفق بر غروب زرد
 در کوهپایه ها
در زیر
لاجورد غم انگیز آسمان
 در چهره ی زمان
در چشمه سار گرم و کف آلود آفتاب
 در قطره های آب
 در سایه های بیشه ی انبوه دوردست
 در آبشار مست
در آفتاب گرم و گدازان ریگزار
 در پرده ی غبار
 در گیسوان نرم و پریشان بادها
 در بامدادها
در سرزمین
گمشده ای بی نشان و نام
در مرز و بوم دور و پریوار یادها
درنوشخند روز
 در زهرخند جام
در خالهای سرخ و کبود ستارگان
در موج پرنیان
 در چهره ی سراب
 در اشک ها که می چکد از چشم آسمان
در خنجر شهاب
در خط سبز موج
در دیده ی حباب
 در عطر زلف او
در حلقه های مو
 در بوسه ای که می شکند بر لبان من
 در خنده ای که می شکفد بر لبان او
در هرچه هست و نیست
 در هر چه بود و هست
در شعله ی شراب
در گریه های مست
 در هر کجا که می گذرد سایه ی حیات
سرمست و پر نشاط
آن پیک ناشناخته می خواندم به گوش
 خاموش و پر خروش
کانجا که مرد می سترد نام سرنوشت
و آنجا که کار می شکند پشت بندگی
رو کن به سوی عشق
 رو کن به سوی چهره ی خندان زندگی
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی