برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 1 تا شعر 10 از مجموع 100 شعر در زمین به اوراد عاشقانه محتاج است

 از جهان سوم

 فرو افتاده -  از بام مه گرفته ی کهکشان -  میان میدانچه ی فیروزه ای -  کنار فواره ای که در ذهن کوچک عصیانش -  رؤیای - نطفه ی ابری ست -  فروغلتیده -  در سرخی گردبادی از -  عبور محموله های خون -  در... ادامه شعر

 بانوی ماه

 شنیده ام -  که به آب های رفته -  خبر از خوابهای بدی داده ای -  و بعد -  رد تو را گرفته اند که سراسیمه دویده ای -  به - سمت موزه ی برزخ -  درست -  موقعی که -  عاشق ترین پلنگ حفاظت شده -  در... ادامه شعر

 بله ... فلانی هم

 من آمده ام که -  خوب -  بگویم که -  خوب - می ترسم از اینکه -  خوب -  از اینکه پشت چهچه زنگی - صدای کبودی - به لرزه در آید که : بله ... فلانی هم - من آمده ام که بگویم که از زمین بی تو می ترسم -   -  ... ادامه شعر

 تقصیر شما نبود

 می خواستم ، چشم هایم به رنگ فیروزه باشد و - گیسوانم از طلایی ذرت -  بلکه گریخته باشم از سماجت این سیاهی بی انتهای موروثی -  می خواستم زاده شوم - در اعتدال بنادر آزاد - می خواستم پدر ! چه طور بگویم -  این شرم شرقی قرمز -  کلافه... ادامه شعر

 دختر که نمی خندد

 دختر که نمی خندد -  دوچرخه ؟ نه جانم -  دختر کنار مادرش شبیه درس ش بنشیند - و آش رشته هم بزند -  و خیره شود آن قدر -  به رد گرگر و خاکستر -  که صورتش از فرط غصه -  گل بیاندازد -  ش ش ش - دختر که گریه... ادامه شعر

 رؤیاهای گمشده

زنان -  با لبخندهای فصیح شان می گذرند -  با زنبیل هایشان - که انباشته از بوی زندگی ست - و دست کودکانی که هروله می روند -  در دست های بزرگشان -  آرام و خسته می گذرند -  تا خیس شان کند آواز بارانی -  که از گوشه ی مهربانی... ادامه شعر

 شاعر - دیوانه

 به هر که بگو -  هر چه می خواهد صدایم کند -  دست به گریبان که فرو کنم -  اما از تو چه پنهان -  لکنتم از شوق است و اندکی - هراس -  نکند این همه خوابی باشد و -  دستم از نور و ستاره تهی برگردد ؟ - به گمانم اما... ادامه شعر

 من گیج

گریز می زنی به کوچه ی تاریک -  گریه نمی کنم -  ماه می دود پا به پای تو -  غبطه نمی خورم -  غرق می شوی -  در تراوش مهتاب -  هنوز نمرده ام از رشک - من -  گیج - گیج - پرت می شوم روی دو پایم واین راه -  که... ادامه شعر

 گاه گاهی

 گاه گاهی -  شبیه شوقی بزرگ شوقی که پنهان نمی شودش کرد -  بر در می کوبی و میخ کوب تماشات - مات می شوم -  خلاصه کنم -  این خانه کوچک است - و سقف کوتاه آرامش -  آوار دم به دمی ست -   -   - ادامه شعر

اسب بال

دار -  رنگ عوض می کنم - به رنگ حیایی که سرخ می دود -  روی گونه ی سبزم -  نگاه می کند به ساعت قلبش -  یعنی که دیر کرده ام -  بمان کنار تخته سیاه و -  صدای باد را بکش - نه -  صدای من -  شبیه شیهه ی هیچ... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی