برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 11 تا شعر 20 از مجموع 100 شعر در زمین به اوراد عاشقانه محتاج است

انعکاس ما

 می خواهم عشق بماند و -  اشک بماند و -  لبخندی که هدیه ی لبهای توست -  می خواهم تو باشی و - من باشم و - زندگی -  و سیارگان - سرشاری -  از انعکاس ما -   -   - ادامه شعر

با این همه

 شباهتمان - راز آشکاری است -  در ارتفاع پیشانی و لحن چشم ها -  در آمیخته با صدای نبض هایمان -  شباهتمان -  در خواب هایی - ست که دیده ایم - با این همه خویشی مان را -  شناسنامه انکار می کند -   -   - ادامه شعر

بازی تمام

 تو را کشان کشان بردند -  عریان -  از تمام نقش هایی - که با تو روی صحنه می رفتند -  حالا برای زمین و زمان -  چه فرق می کند - که - خون و استخوان بوده ای -  یا سنگ -   -   - ادامه شعر

برآیند صفر

 آغاز می شوی -  در انتظاری که گاه به درازا می کشد و -  پرتاب می شوی -  سر سطر سفری پر مخاطره -  و بعد ها به ارث می بری -  بر آیند صفر کلماتی را که - دورمان می کنند -  نزدیک مان می کنند -  تا زمینی که تو... ادامه شعر

تا آبی

لبریزم می کنی از ترانه -  سرشارت می کنم از غرور -  دو دل دست می گشایی و -  یک دل -  می فشرم دست هایت را -  می رویم - تا نشانی - ارغوانی ابری و -  آبی - بر می گردیم -   -   - ادامه شعر

تمام راه های جهان

 فصل سوم سالی صبور - باران می آید -  در ماه آب ها و ابرها -  و چترهای بیب خورده چرت می زنند -  با مفاصل دردناکشان کنار - بخاری -  باران می آید -  و کسی روی بخار شیشه -  با کلمات خیس -  کلمات ممنوع -  طوری... ادامه شعر

خبری نیست

 عزیز ترینم - شهر همچنان در امن و امان است -  از مرگ و قحطی و تهمت و دیوانگی -  خبری نیست -  از دزد و روسپی -  از سایه های - شغال و مار و افعی و عقرب -  اما دروغ چرا ؟ -  حالم بد است -  هر چند لحظه سرم... ادامه شعر

در می زنند

 در می زنند -  کسی -  کسانی -  که تنهایی شان بر دوش و -  فراخ حوصله شان تنگ -  من خسته ام -  لبالب از میل عمیق - فروشدن در خویش -  در می زنند -  کسی - کسانی -  کلید قفلهای جهان را -  به... ادامه شعر

رو به رو

 منسوخ باد -  بی تو - ننگ و عشق و ضیافت - رو به رویم بنشین -  اگر نه بی تو -  رو به روی کدام قبله ؟ -  چه نغمه ای ؟ - از - گلوی کدام بریده ؟ -  رو به رویم بنشین - اگر چه مرا جسارت نیست -   -   - ادامه شعر

سایه

 دیر کرده ای -  تلخ و تیره پشت می کنم به آفتاب -  نور می وزد -  و سایه پرت می شود به جلو - سایه ام -  مرا کشان کشان به خانه می - برد - میان راه ، سوت می زند -  و گاه گاه پرده ای کنار می رود -  میان راه ، سیب... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی