برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
شعر 71 تا شعر 80 از مجموع 100 شعر در زمین به اوراد عاشقانه محتاج است

 زاده که می شوم

 زاده که می شوم -  هر بار گریسته ام از خاطره ای تلخ - دقیق یادم نیست -  کدام دفعه ؟ کجا ؟ کی ؟ چرا ؟ چگونه ؟ -  نفس تنگ - شد و -  گهواره تنگ تر از گل آلودی گودالی -  که دانه نشا می کنند - گاهی با سوراخی در جمجمه... ادامه شعر

 سفر

 نشسته ام کنار یک غریبه که گه گاه - سکوت مرا می جود - سفر بخیر -  سفر بخیر -  درختهای آشنا -  که دور می شوید -  نشسته ام و - فکر می کنم -  به یک بیابان راه -  آه -  چه قدر صندلی خسته است -   - ... ادامه شعر

 سیب

 نگاه کن -  در لحظه ای بزرگ به ثبت رسیدی -  در لحظه ای مایل به خنده که انگار -  گفته باشی : سیب -   -   - ادامه شعر

 شاید میان عکس

 زندان دلپذیری از هزاربوی و رنگ دل آویز -  و قاب های کوچکی از عکس های مان -  آویخته ای آنجا - کنار هم - بی احتمال آن که بگویی -  شاید میان عکس نگنجیم -  بی احتمال آن که بدانی -  نفسم تنگ می شود -  در قاب روزهای... ادامه شعر

 عاشق

 پسرم ! چکاره می شوی ؟ -  مثل مادرم عاشق -  عاشق چه می شوی پسرم ؟ -  رنگین کمان خنده -  روی سپیدی دندان کودکم - به رقص - بادبادکی که سوار باد می شود -  به مقصد خورشید -   -   - ادامه شعر

 لمس کن

 لمس کن -  صدای من این جاست - ترانه ی آرام - روی نبض آبی دستت -   -   - ادامه شعر

ستارگان را که فوت می کنی

 ستارگان را که فوت می کنی -  کف می زنیم -  چشمک زنان -  هزار سالگی است را -  از خواب کهمی پرم -  نه شیری - بام کهکشان پیداست -  مه از سرود روشن آن همه ستاره زمزمه ای -  و نه هر چه مزمزه می کنم -  طعم... ادامه شعر

 همین که

 چمباتمه می زنم کنار تنهایی -  و بار چرتکه ای که ندارم -  حساب ورشکستگی ام را -  نگاه می دارم -  حساب آنچه که از دست رفته - است -  تمام آنچه که در خاطره ات خاک می خورد - همین که برخیزم -  همین که دو امتداد روسری... ادامه شعر

 و من نفهمیدم

 برخاستی - تن از غبار تکاندی و گفتی - باد هلهله می کرد و من نفهمیدم -  برای چه آمده بودی -  برای چه رفتی ؟ -  برخاستم -  تن از غبار تکاندم و گفتم -  یادش به خیر -  باد -   -   - ادامه شعر

 چیزی به جای خودش نمانده

 گم کرده آفتاب -  راه بر آمدنش را -  و در مزارع مصنوعی گلهای آفتاب -  چه تظاهر مضحکی -  در اشتیاق به نور - مد شده است -  تعجبی ندارد اگر - حواسم اینجا نیست -  وقتی که چیزی به جای خودش نمانده -  جز حرکت... ادامه شعر

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی
   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی