برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

اسب بال

دار
 رنگ عوض می کنم
به رنگ حیایی که سرخ می دود
 روی گونه ی سبزم
 نگاه می کند به ساعت قلبش
 یعنی که دیر کرده ام
 بمان کنار تخته سیاه و
 صدای باد را بکش
نه
 صدای من
 شبیه شیهه ی هیچ باد رهگذری نیست
 چرخ می خورد کلاس و
از صدای انفجار خنده
 پرت می شوم میان سیاهی
 و سوت می کشم
 هی باد
 باد
 تو کی مرا سوار بال خودت می کنی ؟
 
 

تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی