برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم
   
بازگشت

دنیا در باتلاق تقلبماه واره های دروغ پرداز

در سیاست دخالت می کنند

اگر چه هوای جهان طوفانی است

سازمان هواشناسی

همیشه گزارش معدل به دنیا می دهند

و خواب خوشی را

/ برای شنوندگان عزیز

/ آرزو می کند*کفتر بازان سیاست پیشه

کفترهای کاغذی را

چندی است

/ در آسمان دنیا پرواز می دهند

و سعی دارند

/ دنیا باور کند

زخم ایران با پماد زیتون التیام می یابد

و فلسطین مستأصل باید

/ به آوارگی قناعت کند

و جراحت افغانستان را باید

/ با دستمال سرخ بست

و گرنه چشم ابر گرازها

/ بر شاسی انفجار خیره مانده است

باید به زور سر نیزه

/ با صلح آشتی کرد

روسیه تا کنون چهار بار

/ در افغانستان غلط کرده است

هوای افغانستان گرفته و ابری است

ابری و بی باران

برژنف به مادربزرگش

/ سلام نظامی می داد

و با عطوفت پدرانه

در افغانستان کودتا می کرد

و سالت2 در سال اعتراض جهان !

آقای بلشویک

/ خیلی دیر شده است !

افغانستان مقاوم

/ به پرستیژ نظامیان تف می کند

جایزه صلح را

/ به دجال یک چشم می دهید

و امنیت را در خاورمیانه اعلام می کنید

و برای امریکا

/ کارت تبریک می فرستید

- دست مریزاد –

به لبنان فرصت دادند

تا کشته هایش را دفن کند

و صنعت مونتاژ را

و روشنفکر مونتاژ را

/به رسم یادگاری

/ به جهان سوم بخشیدند

که:

/ « طمع را نباید که چندان کنی »

وگرنه

هر چه دیدی

/ از چشم خودت دیدی

لطفاً لطفتان را

/ به نفتالین بیالایید

و در جای خنک و خشک نگه داری کنید*ترفندهای سرمایه داری

پیش بینی مارکس را مخدوش می کند

لنین به کمک تاریخ می شتابد

و با عجله

/ مارکس را به جلو هل می دهد

و طی نامه ای به گورکی می نویسد

باید واژه خدا را به کار نگیری

سوسیالیست های فرانسه

/ وضع بهتری ندارند

سوسیالیست های فرانسه

/ با لالایی سیا به خواب می روند

من دیدم

/ در خیابان شانزه لیره

/ زیر پای دموکراسی

/ پوست موز می گذارند

فکر می کنید مهد آزادی کجاست ؟*در روسیه همه کوچه ها

/ به تالار تئاتر ختم می شود

کارگران در فضای دود آلود تریا

پشت سلامتی ودکا

/ به درک طبقاتی خویش نایل می شوند

مطبوعات

/ یکسره در تقریظ قلم می فرسایند

اما

جنازه ی اعتراض در سیبری بو می گیرد

کارگران لهستان

/ به ناسپاسی متهم می شوند

این در حالی است

/ که حزب کمونیست روسیه

از حضور طبقه

/ در کشور متبوع خویش رنج می برد

و بلشویک های شعار باز

/ برای رفع شبهه

سرودهای مطبق را گردن می زنند

وقتی که باد می آید

درختهای لنینگراد باله می رقصند

و فراورده های کمپانی سمفونی سازی مسکو

بهترین مسکن

/ برای اعصاب درب و داغان

/ قریب به اعتراض است

دنیا در بستر نیرنگ

/ آرمیده است

اریستوکراسی

/ با جلیقه مخمل

/ بر پله های سازمان ملل

/ بار انداخته است

و به دنیا برگ زیتون تعارف می کند

و علی رغم طوفانهای غیر موسمی

و زلزله محتومی که در پیش داریم

ضیافت شامی

/ با حضور تراست ها وکارتل ها

به وسیله ی سیا

/ ترتیب داده می شود

و به جای نان

/ بر سفره هایشان

/ نقشه دنیا می گذارند

تنکابن، 16/61362تبلیغات اینترنتی
 

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی